About

RAZ Escape Room

An escape room is a physical adventure game in which a team of players solve a series of puzzles and riddles using clues, hints, and strategy to complete the mission.

Whether you are a group of friends, family members, or coworkers, you will find something to enjoy; escape rooms are also excellent for team-building. Once the door closes, your group will be focused on the singular goal of working together and trying to escape.

For the very first time in Kosovo, RAZ Escape Room will offer you and your friends a real life adventure that you won’t forget.

 

------------------

 

Escape Room është një lojë zbavitëse ku një ekip zgjedhin një seri enigmash duke përdorur të dhëna dhe strategji për të përfunduar misionin.

Nëse jeni me shoqëri, familjar apo kolegë të punës ju do të gjeni dicka për tu kënaqur; “escape room-s” janë gjithashtu të rekomanduara për punë në ekip. Sapo te mbyllet dera, grupi juaj duke punuar së bashku do të fokusohet në një qëllim të vetëm, perfundimin e lojës në kohë të caktuar.

Për hëre të parë në Kosovë, RAZ Escape Room do të ju ofrojë juve dhe miqëve tuaj një eksperiencë unike të cilën ju nuk do ta harroni.